Obligatariusz w postępowaniu upadłościowym – na co może liczyć?

Obligatariusz w postępowaniu upadłościowym zobowiązany jest do pewnych czynności.

Obligatariusz w postępowaniu upadłościowym to innymi słowy wierzyciel. Warto więc zastanowić się, jakie prawa i obowiązki spoczywają na nim w momencie, gdy inny podmiot, który zalega mu z jakimś płatnościami czy innymi zobowiązaniami, składa wniosek o stwierdzenie upadłości. Sam fakt zobowiązań finansowych nie oznacza, że wierzyciel może dowolnie zajmować jakieś części pasywów bądź aktywów klientaRead more

Cash sweep definicja – kiedy mówimy o mechanizmach szybkiej spłaty?

Casch sweep definicja to mechanizm szybkie spłaty z wykorzystaniem wolnych środków.

Regulacje prawne związane z procesami restrukturyzacyjnymi, upadłościowymi i spłatą zadłużeń są bardzo precyzyjne. Szczególnie na poziomie dotyczącym dużych korporacji i wielkich firm, których struktura jest skomplikowana, tego typu prawo musi być szczególnie mocno doprecyzowane. Chodzi o to, by uszczelnić wszelkie luki, pozwalające naginać system do własnych interesów, kosztem np. państwa czy podatników. Jednocześnie nie mogąRead more

Nadanie konstytucji Królestwu Polskiemu – przyczyny i skutki

Nadanie konstytucji Królestwu Polskiemu odbyło się za sprawą cara Aleksandra I

Nadanie konstytucji Królestwu Polskiemu miało miejsce pod koniec listopada 1815 roku. Po definitywnej klęsce napoleońskiej zawieruchy, która choć na chwilę pozwoliła zapomnieć nam o dramacie zaborów, ład w Europie został ostatecznie ułożony zgodnie z interesami wielkich mocarstw. Nie ostatecznie jednak. Renowacja Księstwa Warszawskiego przez Napoleona udowodniła, że w Europie musi istnieć państwo polskie, choćby wRead more

Zmiana definicji niewypłacalności – co nowego?

Zmiana definicji niewypłacalności zmieniła trochę nam porządek prawny

Zmiana definicji niewypłacalności, wprowadzona ostatnio do polskiego systemu sądowniczego, sprawiła, że zdecydowana większość orzeczeń w sprawach o postawienie w stan upadłości, utraciła swoją aktualność. Zmiana jest pozornie kosmetyczna. W dotychczasowej definicji mówiono o niewykonaniu wymagalnych płatności związanej z uznanymi obciążeniami. Nowa definicja mówi natomiast o utracie zdolności do wykonania tego typu płatności. Jest to diametralnaRead more

Discharge – słowniczek żargonu prawa restrukturyzacyjnego

Discharge, czyli wyjaśniamy kolejne pojęcie z zakresu prawa restrukturyzacyjnego

Wraz z postępem globalizacji, a także postępującym za nią rozwojem poziomu organizacji spółek kapitałowych i struktur biznesowych, komplikują się także przepisy prawne, regulujące tę sferę gospodarki. Aby przedsiębiorcy i inwestorzy potrafili się odnaleźć w gąszczu prawniczych niuansów i paragrafów, pracownicy kancelarii Tatara prowadzą na swojej stronie internetowej słowniczek, w którym regularnie wyjaśniają kolejne pojęcia, naRead more

PEP – co zmienia ustawa?

pep

PEP to osoby fizyczne zajmujące eksponowane stanowiska polityczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne nie tylko w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej. Ustawa AML dookreśla, że są to np: szefowie państw i rządów, ministrowie i wiceministrowie, sekretarze i podsekretarze stanu (np. minister, prezydent itp.). Posłowie i senatorowie, sędziowie, Prezes i Członkowie Zarządu Narodowego Banku Polskiego,Read more

Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy

Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy hamuje zapał do stworzenia kolejnego projektu.

Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy to skomplikowane zagadnienie, związane prawem administracyjnym, cywilnym oraz regulacjami dotyczącymi spółek i przedsiębiorstw. Jeszcze parę lat temu obowiązywała sankcja za niezgłoszenie w odpowiednim terminie wniosku o ogłoszenie upadłości do odpowiednich organów. Sankcja ta polegała na osobistej odpowiedzialności majątkowej oraz czasowym zakazie prowadzenia działalności gospodarczej. Dotykała ona jednak głównie członków zarządów większychRead more

Fresh money – co świeże pieniądze oznaczają dla prawników

Fresh money to kolejne pojęcie prawnicze, które wyjaśniamy.

Wśród wielu fachowych terminów, stosowanych przez prawników, niektóre są mniej, a inne bardziej zawiłe. Niejednokrotnie klienci kancelarii prawnych, a nawet początkujący pracownicy czy stażyści są w pewnym stopniu zakłopotani. Nie każde żargonowe określenie pojawiło się wszak na zajęciach czy w podręcznikach, z których czerpali prawniczą wiedzę. Kancelaria Tatara, mając na sercu edukację prawniczą społeczeństwa, wyjaśniaRead more

Konsekwencje upadłości konsumenckiej – prognozy i rozwiązania

konsekwencje upadłości konsumenckiej - grafika poglądowa

Konsekwencje upadłości konsumenckiej to temat jednego z wpisów blogowych na stronie kancelarii Tatara. punktem wyjścia dla omawianych rozważeń jest rosnąca liczba postępować o takim charakterze. Bierze się ona między innymi z postępującej liberalizacji przepisów prawnych, regulujących kwestie upadłości konsumenckiej. Jest to – w opinii prawników z kancelarii Tatara – problem, który z czasem przybierze naRead more

Etapy postępowania upadłościowego – jak przebiega cały proces?

Etapami postępowania upadłościowego zajmiemy się w tym wpisie

Etapy postępowania upadłościowego wydają się być skomplikowanym zagadnieniem, w tym wpisie postaramy się jednak to wyjaśnić. Jest to w zasadzie element szerszego procesu, czyli regulowanej rozmaitymi przepisami i aktami (w szczególności Kodeksem Postępowania Cywilnego) polskiej procedury cywilnej. Samo postępowanie upadłościowe można rozbić jeszcze bardziej na drobniejsze części składowe: Etapy postępowania upadłościowego: Na samym początku należyRead more