Wyrzutnia dachowa okrągła – usuwanie zużytego powietrza

Wyrzutnia dachowa okrągła wspiera prawidłowe działanie wentylacji.

Prawidłowe działanie wentylacji zależy od zdolności usuwania przez nią zużytego powietrza. Niestety warunki atmosferyczne nie zawsze sprzyjają. Wsparciem będzie wyrzutnia dachowa okrągła, którą można zamontować na zakończeniu przewodów o przekroju kołowym.

Wyrzutnia dachowa okrągła występuje w różnych wymiarach.

Wyrzutnia dachowa okrągła – funkcja

Urządzenie to ma jedno zadanie – wsparcie prawidłowego wyrzucania powietrza z budynku ponad poziom dachu. Dzięki temu spada ryzyko, że efektywność pracy całego układu zostanie zaburzona przez niewielkie zmiany pogody. Stosowanie wyrzutni dachowej okrągłej chroni również instalację przed działaniem opadów atmosferycznych. Materiał zastosowany do jej produkcji – blacha stalowa ocynkowana lub nierdzewna – zapewnia trwałość przez długi czas. Wykonanie zgodne z normami daje możliwość prawidłowego dopasowania do reszty instalacji.

wyrzutnia dachowa okrągła nie jest jedynym rozwiązaniem technicznym

Prawidłowy dobór wyrzutni

Wyrzutnia dachowa okrągła dopasowywana jest do instalacji w oparciu o złożony wykres strat ciśnienia. Prezentuje on zależności pomiędzy wymaganą wydajnością, średnicą otworu, prędkością przepływu powietrza i oporami. Nieodpowiednie prędkości i duże opory mogą spowodować niepoprawne działanie całego układu – czyli efekt dokładnie odwrotny do zadania produktu. Tak jak w przypadku innych elementów, warto te aspekty powierzyć wykwalifikowanym ekspertom w dziedzinie wentylacji. Na stronach internetowych producenta znajdują się odpowiednie dane charakteryzujące konkretny typ, a także typoszereg w jakim dostępna jest wyrzutnia dachowa okrągła.