Kultura organizacyjna – Co to jest i dlaczego jest tak ważna?

Jest wiele definicji kultury organizacyjnej firmy, najczęściej obecnie przywoływaną jest cytat definicji podanej przez Edgara Scheina, który był amerykańskim psychologiem społecznym. Według niego jest to „(…) wzorzec podstawowych założeń, wymyślony, odkryty lub rozwinięty przez grupę (…), który okazał się wystarczająco wartościowy i który powinni sobie przyswoić nowi członkowie jako właściwy sposób postrzegania, myślenia i odczuwania”.

Jakie są funkcje kultury organizacyjnej?

Kultura organizacyjna firmy jest czymś obowiązkowym, co powinno być w każdym przedsiębiorstwie jeśli zależy nam na jego prawidłowym rozwoju i przede wszystkim funkcjonowaniu. Za jej pomocą będziemy mogli przekazać pracownikom wartości jakimi się kierujemy w firmie. Pozwoli na zrozumienie całej organizacji, misji oraz wizji firmy. Pracownicy będę mieli wyuczone odpowiednie zachowania w określonych sytuacjach. Kultura organizacyjna firmy to nie tylko poprawa jej funkcjonowania, również otoczenie(klienci, dostawcy, kontrahenci, konkurencja) postrzega przedsiębiorstwo dużo lepiej.

kultura organizacyjna - jedność

Jakie są typy kultury organizacyjnej?

Istnieją trzy podstawowe typy kultury organizacyjnej: kultura normatywna, przymusu oraz utylitarna. Klasyfikuje się jakie zależności jakie zachodzą w poszczególnych kulturach pomiędzy identyfikacją i zaangażowaniem pracowników w rozwój firmy i jej ogólne funkcjonowanie. Kultura przymusu charakteryzuje pracowników jako ludzi pracujących w firmie tylko ze względów finansowych. Kultura normatywna to przeciwieństwo wcześniejszej kultury, ludzie widzą w swojej pracy coś więcej niż tylko wynagrodzenie, po prostu lubią to co robią i firma jest dla nich drugim domem. Kultura utylitarna to mieszanka obu wcześniej wspomnianych kultur.