Produkcja kontraktowa wyrobu farmaceutycznego

Proces wytworzenia nowego produktu farmaceutycznego od zera jest bardzo złożony i skomplikowany. Liczy się tutaj pomysł, zbadanie potrzeb, załatwianie formalności związanych z wdrożeniem, projektowanie opakowania i oczywiście produkcja. Przy tak długim łańcuchu etapowym nie sposób uniknąć błędów. Właśnie dlatego dobrym pomysłem może być produkcja kontraktowa, czyli inaczej mówiąc outsourcing. 

Czym jest outsourcing?  

Jest to proces oddelegowania części zadań zewnętrznemu podwykonawcy, dzięki czemu można zaoszczędzić czas i uniknąć nieprawidłowości. Oddelegowanie obowiązków nie jest jednak takie proste. Trzeba mieć pewność wobec podmiotu, któremu zleca się dane czynności. Prywatna osoba lub firma musi mieć odpowiednie doświadczenie i specjalizacje w dziedzinie, z jakiej przyjmuje zlecenie. Produkcja kontraktowa może przybierać formę pełną lub selektywną. Pierwszy rodzaj oznacza kompleksową obsługę i realizację pełnego projektu, a drugi jedynie jego części. Outsourcing umożliwia skoncentrowanie się na kluczowych celach działalności, odciąża z zadań poszczególne działy firmy oraz redukuje nakłady finansowe na utrzymanie bazy technicznej.

produkcja kontraktowa

Etapy produkcji kontraktowej wyrobu farmaceutycznego

Wyróżnić można różne obszary przy wyrobie farmaceutycznym, jakie mogą zostać oddelegowane do zewnętrznego podwykonawcy. Produkcja kontraktowa może objąć np. analizę rynku, mierząc przy tym zapotrzebowanie na produkt. Kolejną kwestią jest procedura związana z formalnościami, czyli przygotowanie odpowiedniej dokumentacji. Zlecić można nawet samą produkcję leku lub opakowań, w jakich ma być sprzedawany.