Przewóz wina – jakie normy musisz spełniać?

Polska jest jednym ze znaczących dostawców i producentów wina w Europie. Jego przewóz zarówno w granicach kraju, jak i na terenie Unii Europejskiej jest jednak objęty bardzo specyficznymi normami, dlatego jest to ciągle branża niszowa. Niestety można zauważyć, że przewóz wina jest ściśle kontrolowany i można odnieść wrażenie, że granica celna, nie tylko ma przynosić dochody do Skarbu Państwa, ale także stawiać wysokie zapory przedsiębiorcom, którzy prowadzą eksport i import wina.

Przewóz wina – jakich przepisów trzeba przestrzegać?

Wino – zarówno to sprowadzane spoza granic kraju, jak i z niego eksportowane podlega szeregowi przepisów regulujących obrót wszystkich towarów pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz tych spoza wspólnotowy.

W przypadku przepisów wspólnoty Unii Europejskiej musisz przestrzegać:

  • wspólnotowego kodeksu celnegoPrzewóz wina w beczkach
  • Rozporządzeń Rady Europejskiej dotyczących wspólnej organizacji rynku wina
  • taryfy celnej.

Jeśli chodzi o przepisu dotyczące przewozu wina wewnątrz kraju musisz przestrzegać przede wszystkich prawa celnego oraz rozporządzeń wykonawczych do niego, ustawy od podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku akcyzowym.

Dodatkowo specyficzny towar, jakim jest wino podlega kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a jeśli tego byłoby za mało dołóżmy jeszcze Inspekcje Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Jak widać branża przewozu wina nie ma łatwo. Wszystkich przepisów nie sposób spamiętać. A do tego jeszcze dochodzą sprawy związane z przewozem – temperaturą, chłodzeniem, cysternami. Ciężko znaleźć firmę, która podejmie się transportu takie towaru.

Stando – przewóz wina i koncentratów owocowych

Firma Stando specjalizuje się w transporcie wina na terenie Unii Europejskiej oraz poza jej granice. Wyspecjalizowany tabor samochodowy, znajomość norm pozwala firmie skutecznie przewozić wino poza granice naszego kraju bez obawy zatrzymania na granicy czy nieprzejścia kontroli sanitarnej. Sprawdź, jakie doświadczenie mają specjaliści z firmy. Zachęcamy do kontaktu:

Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Legionów 90/100
Telefon: +48 34 361 63 98
E-mail: biuro@stando.com.pl
Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej: stando.com.pl/przewoz-wina/