Granulat bezwodnego chlorku wapnia

Chlorek wapnia, znany jest również pod nazwą soli chlorkowej, zaliczany jest do stabilizatorów oraz wzmacniaczy tekstury, Jest on nieorganicznym związkiem chemicznym, który znajduje zastosowanie w medycynie, kosmetyce, fizykoterapii, przemyśle spożywczym i budownictwie. Możesz go zaleźć w naszym sklepie w postaci granulatu bezwodnego chlorku wapnia.

Właściwości i zastosowanie chlorku wapnia

Chlorek wapnia w postaci suplementów przyjmują osoby, u których stwierdzono niedobory wapnia i tężyczkę, czyli chorobę objawiającą się bolesnymi skurczami mięśni. Jest on także wskazany dla sportowców z racji swojego pozytywnego wpływu na metabolizm, w przypadku rekonwalescencji po złamaniach i w okresie dojrzewania. Substancję tę bardzo często wykorzystuje się też w przemyśle cukierniczym, warzywnym i owocowym, piekarskim czy serowarskim. Jest składnikiem twarogów, serów dojrzewających, żółtych, mleka – szczególnie gdy w produktach nabiałowych występuje zbyt niska zawartość wapnia. Ze względu na jego właściwości wiążące wykorzystuje się go przy produkcji dżemów, galaretek, marmolad, kompotów owocowych i owoców w puszkach. W naszym sklepie natomiast znajdziesz granulat bezwodnego chlorku wapnia, przeznaczony głównie do przetwarzania gazów.

granulat bezwodnego chlorku wapnia

Jak działa granulat bezwodnego chlorku wapnia?

Odczynnik ten znalazł szerokie zastosowanie dzięki bardzo dużym zdolnościom osuszającym i niskiej cenie. Ma on dużą zdolność pochłaniania wody, gdyż w temperaturze niższej od 30°C tworzy hydrat CaCl2*6H2O. Jego działanie jest jednak stosunkowo wolne, na osuszenie należy, więc przeznaczyć długi czas. To powolne działanie chlorku wapnia przypisuje się osadzaniu się na powierzchni ziaren cienkiej warstewki roztworu wodnego. Po pewnym czasie woda zostaje związana, tworząc stały hydrat o niższej zawartości wody, który działa również jako środek suszący. Podczas produkcji chlorku wapnia na skalę przemysłową zachodzi zwykle w pewnym stopniu jego hydroliza. Otrzymany produkt może, więc zawierać nieco wodorotlenku wapnia lub zasadowego chlorku. Nie można go, więc używać do suszenia kwasów lub roztworów kwasów. Nasz granulat bezwodnego chlorku wapnia wiąże się z alkoholami, fenolami, aminami, aminokwasami, amidami, ketonami oraz niektórymi aldehydami i estrami, nie nadaje się, więc do suszenia związków tego typu.

0