Do czego służy wycena nieruchomości?

Gdy potrzebujemy określić wartość danej nieruchomości będziemy potrzebowali pomocy rzeczoznawcy który przygotuje dla nas odpowiedni dokument. Rzeczoznawcy mogą przygotować operat szacunkowy lub zwykłą opinię jednak ta druga może już nie mieć mocy prawnej.

Kiedy wycena nieruchomości może być nam potrzebna?

Operat szacunkowy to dokument prawny i może być nam potrzebny jeżeli potrzebujemy ustalić cenę kupna lub sprzedaży nieruchomości, przy podziale majątku lub sprawach spadkowych i przy aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste. Przygotowana wycena nieruchomości jest ważna i może być wykorzystywana w celu w którym została przygotowana przez okres 12 miesięcy od daty sporządzenia jeżeli nie wystąpiły żadne istotne w świetle wyceny zmiany. Jednak rzeczoznawca który przygotował operat ma możliwość potwierdzenia aktualności wcześniej przygotowanej wyceny. Potwierdzenie aktualności wyceny wydłuża „ważność” o kolejne 12 miesięcy.

wycena nieruchomosci krakow
Real estate concept. House on calculator. Mortgage. 3d

Co zawiera wycena nieruchomości?

Operat szacunkowy musi być sporządzony w formie pisemnej, a jego treść powinna odpowiadać obowiązującym przepisom prawa. Jego treść i forma jest jednolita bez względu na miejsce jego powstawanie i niezależnie od rzeczoznawcy. W operacie szacunkowym przedstawia się sposób dokonania wyceny nieruchomości. Do operatu dołącza się również istotne dokumenty wykorzystane przy jego sporządzeniu na przykład dokumentację fotograficzną.

Rzeczoznawca podpisuje przygotowany operat, zamieszcza datę oraz pieczęć rzeczoznawcy. W tym momencie taka wycena nieruchomości uzyskuje formę prawną a rzeczoznawca odpowiada za nią.