Czym jest i do czego służy kondensator?


Bardziej lub mniej skomplikowane urządzenia elektroniczne są przez nas spotykane i używane codziennie. W zależności od typu danego urządzenia układ elektroniczny znajdujący się w nich jest prostszy lub niezwykle złożony. W każdym z nich ważną rolę odgrywa jednak kondensator. Czym jest i jaką spełnia on funkcję?

Czym jest kondensator- wyjaśnienie.

Kondensator- zastosowanie


Według definicji kondensator jest elementem elektronicznym, składającym się z dwóch przewodników, które w tym przypadku nazywamy okładkami, oddzielonych od siebie dielektrykiem. Sposób działania tego elementu w układzie elektrycznym jest dość prosty- po podłączeniu kondensatora do napięcia, w okładkach gromadzi się ładunek, który pozostaje w nim po odłączeniu źródła napięcia. Kondensatory różnią się od siebie pojemnością, na którą wpływają elementy takie jak, powierzchnia okładek, odległość pomiędzy nimi, a także przenikalność dielektryka.

Kondensator ma bardzo szerokie zastosowanie

Rodzaje


Jak wspomniano wyżej, kondensator jest ważnym elementem każdego układu elektrycznego. Występują jednak różne rodzaje tego urządzenia, są to: kondensatory foliowe charakteryzujące się dobrą stabilnością, oraz faktem, że mogą pracować przy wysokich napięciach, kondensatory elektrolityczne które posiadają znacznie większe pojemności, co jednak wpływa na ich wymiary, które również są dość duże, z kolei kondensatory ceramiczne charakteryzujące się najmniejszą pojemnością, ale cechuje je dobra stabilność temperaturowa.