Transformatory do PCB

Transformatory do PCB powszechnie występują w wielu urządzeniach, ktore są montowane na płytce drukowanej, a w których pojawia się konieczność zmiany wartości napięcia płynącego prądu. Potrzeba ta klaruje się wraz z każdym elementem, wymagającym do poprawnej pracy prądu o jasno określonych parametrach. Ogranicza także ryzyko uszkodzenia układu.

Jak działają transformatory do PCB?


Podstawą konstrukcji transformatorów jest obecność dwóch uzwojeń – pierwotnego i wtórnego. Nie inaczej jest w przypadku tych do PCB. W zależności od parametrów, jakie mają zostać osiągnięte, zwoje w nich występują w różnej ilości. Wyjątkiem od tej reguły jest transformator separacyjny, będący po podpięciu do PCB jedną z form ochrony przeciwporażeniowej – dla niego przekładnia napięcia zawsze wynosi 1. Pomiędzy uzwojeniami działa zaś pole elektromagnetyczne.

A co oprócz uzwojeń?


W ramach konstrukcji tych części, wyróżnić można także rdzeń wykonany najczęściej ze stali lub jej Transformatory do PCB w ofercie hurtowni TMEstopu. Jego głównym przeznaczeniem jest przewodnictwo strumienia magnetycznego. Sposób, w jaki jest on konstruowany sprawia ponadto, że drastycznemu obniżeniu ulegają straty energii wynikające z obecności prądów wirowych oraz histerezy.