Inwentaryzacja powykonawcza Kraków – niezbędne informacje

Jeśli potrzebowałeś pozwolenia na budowę domu to przed rozpoczęciem jego użytkowania musisz złożyć zawiadomienie o jego ukończeniu wraz z niezbędną dokumentacją geodezyjną, w której zawarte będą wszystkie zmiany. Niezwykle ważnym dokumentem jest ten z  inwentaryzacji powykonawczej – szczególnie w Krakowie, który jest miastem, gdzie każda zmiana może prowadzić do przymusu wykonania kolejnych.

Inwentaryzacja powykonawcza Kraków – podstawowe informacje

Inwentaryzacja powykonawcza Kraków - pomiaryKiedy budowa domu czy innego budynku użytkowego zostanie zakończona, pojawia się pytanie „co dalej?” i „czy mogę już normalnie mieszkać?”. Sprawa nie jest jednak prosta. Po zakończeniu budowy musisz wykonać inwentaryzację powykonawczą. W Krakowie polega ona na zgromadzeniu aktualnych danych dotyczących działki. Wykonywane są pomiary geodezyjne, które po tym są umieszczane w specjalnej dokumentacji. Najczęściej wykonawcą jest ta sama firma geodezyjna, która robiła, np. podziały nieruchomości czy inne prace na terenie działki. Celem inwentaryzacji jest przede wszystkim zarejestrowanie zmian jakie zaszły od momentu rozpoczęcia budowy do czasu jej zakończenia. Sprawdzana jest także zgodność zmian z zakładanym projektem budowlanym. Dane, które zostaną zebrane umieszczane są w dokumentacji geodezyjno – kartograficznej i operacie geodezyjnym. Po wykonaniu inwentaryzacji i sporządzeniu dokumentacji, geodeta powinien przekazać kopię mapy w ręce kierownika budowy. Oryginał zaś zostaje dostarczony do wydziału  dokumentacji kartograficznej i geodezyjnej Urzędu Miasta. Kopie map dostaje także właściciel budynku.

Inne dokumenty powykonawcze, które należy złożyć

Obok dokumentacji inwentaryzacji powykonawczej w do nadzoru budowlanego powinny zostać zgłoszone:

  • dziennik budowy – w oryginalnej wersji,dokumentacja inwentaryzacji powykonawaczej w Krakowie
  • oświadczenie kierownika budowy dotyczące zgodności postawionego budynku z projektem,
  • oświadczenie dotyczące właściwego zagospodarowania przyległych terenów,
  • charakterystykę energetyczną budynku,
  • protokoły badań i sprawdzeń.

Geosurvey – inwentaryzacja powykonawcza Kraków

Geosurvey to firma geodezyjna świadcząca usługi inwentaryzacji powykonawczej w Krakowie oraz terenach powiatów miechowskiego i proszowickiego. Dokumentacja sporządzona przez fachowców z firmy to zawsze rzetelne źródło wiedzy o przeprowadzonej budowie. Sprawdź sam!

Adres: Celiny 30, 32-095 Iwanowice
Telefon: 514-384-238
E-mail: biuro@geosurvey.pl
Zapoznaj się z ofertą dostępną na stronie internetowej: www.geosurvey.pl/geodeta-krakow-187-oferta/2