Podziały nieruchomości Kraków – inwestycja w miejską przestrzeń

Podziały nieruchomości w Krakowie to podstawowy element gospodarowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami. Na terenie miasta jest to szczególnie ważne, ponieważ ciągle rozrastające się miasto potrzebuje przestrzeni, która będzie dobrze zagospodarowana i nieruchomości, które nie będą latami stały jako nieużytki.

Podziały nieruchomości Kraków – po co?

podziały nieruchomości kraków sprzęt do ich wykonywaniaPodziały nieruchomości to działka geodety. Sporządzając prawidłowy projekt podziału działki przyczynia się do możliwości efektywnego wykorzystania całego jej potencjału. Oczywiście nie może się to odbywać na dowolnych regułach. Podziały są regulowane prawem budowlanym i przepisami o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym. To co zostanie ustalone na etapie podziału nieruchomości uwidoczni się dopiero w dalszych etapach związanych z inwestycją w nieruchomości, np. podczas starań o pozwolenie na budowę czy sprzedaży nieruchomości. Podział geodezyjny ma na celu wyodrębnienie z gruntu jednej działki co najmniej dwóch lub więcej liczby nowych. Nie wiąże się to jednak ze zmianą właściciela nieruchomości. Podział nieruchomości jest więc niezbędnym krokiem w procesie inwestycyjnym.

Akty prawne związane z podziałem nieruchomości

Jak już wcześniej wspomnieliśmy podział nieruchomości ma mocną podstawę prawną. Jego zasady regulują takie akty prawne jak:

  • ustawa o gospodarce nieruchomościami,
  • rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące sposoby oraz trybu wykonywania podziałów nieruchomości,
  • ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym,
  • prawo geodezyjne i kartograficzne spisane w formie ustawy.

W celu złożenia wniosku o podziały nieruchomości w Krakowie należy udać się do Urzędu Miasta i tam w odpowiednim wydziale wypełnić wszystkie formalności.

Czym jest nieruchomość?

W celu pełniejszego zrozumienia czym są podziały nieruchomości, należy wyjść od tego czym jest sama nieruchomość. Jak mówi ustawa nieruchomością jest grunt razem z częściami składowymi. Z tej definicji są wyłączone lokale oraz budynki, które stanowią odrębny przedmiot własności (definicja zaczerpnięta z ustawy o gospodarce nieruchomościami).podziały nieruchomości kraków widok na miasto

Podziały nieruchomości Kraków – skorzystaj z usług najlepszych

Podziały nieruchomości w Krakowie to branża, która wymaga nie tylko wieloletniego doświadczenia, ale także wiedzy, dlatego są je w stanie wykonać tylko profesjonaliści. Firma Geosurvey to fachowcy w swojej dziedzinie, którzy na koncie mają wykonanych wiele podziałów nieruchomości. Sprawdź ich!

Adres: Celiny 30, 32-095 Iwanowice
Telefon: +48 514 38 42 38
E-mail: biuro@geosurvey.pl
Lub zapoznaj się z ofertą dostępną na stronie internetowej: www.geosurvey.pl/