Jak wygląda urlop ojcowski dla przedsiębiorcy?

W obecnych czasach zarówno kobiety, jak i mężczyźni są aktywni zawodowo. Budujemy swoją karierę, wzbijamy się na kolejne stanowiska, awansujemy i staramy się o podwyżki. Duża część społeczeństwa ma również własną firmę, która zabezpiecza rodzinę finansowo. Gdy na świat przychodzi dziecko, nie chcemy rezygnować z naszych obowiązków. Chcemy być aktywni zarówno zawodowo, jak i prywatnie w życiu rodziny. Matki wybierają urlop macierzyński, a ojcowie urlop ojcowski dla przedsiębiorcy lub osoby zatrudnionej w ramach umowy o pracę.

Czym jest urlop ojcowski?

Urlop ojcowski dla przedsiębiorcy to specjalny rodzaj urlopu przeznaczonego dla ojców, którzy chcą być aktywnymi uczestnikami w procesie wychowawczym swoich dzieci. W Polsce jest to coraz bardziej popularne, szczególnie wśród osób, które chcą połączyć obowiązki zawodowe z rodzicielskimi. Tego typu urlop przysługuje pracownikowi, który wychowuje swoje dziecko w wymiarze do 14 dni. Może z niego skorzystać również właściciel firmy, jeśli podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Tak więc przedsiębiorcy mogą skorzystać z urlopu ojcowskiego nie tylko wtedy, gdy są właścicielami firmy, ale także w przypadku, gdy są zatrudnieni na umowę o pracę. W takim przypadku ich płatności za okres urlopu ojcowskiego są dokonywane przez pracodawcę.

urlop ojcowski dla przedsiębiorcy

Co daje nam urlop ojcowski dla przedsiębiorcy?

Urlop ojcowski dla przedsiębiorcy jest doskonałą okazją do poświęcenia więcej czasu swoim dzieciom, ale również do zorganizowania sobie pracy tak, aby móc jednocześnie zajmować się swoimi obowiązkami zawodowymi. Może to oznaczać np. przeniesienie części pracy do domu lub zorganizowanie zdalnego zespołu. Warto dobrze wykorzystać ten czas.