DIP – sprawdź czego dotyczy ta definicja

Jeśli spotkałeś się w sieci z pojęciem jakim jest DIP, lecz nie wiesz czego dotyczy to doskonale się składa! W dzisiejszym wpisie pragniemy przedstawić Ci garść informacji na temat tego skrótu.

Możliwość funkcjonowania po upadłości

DIP to skrót od angielskiego „Debtor in Possession”. Jest to instytucja prawa obowiązującego w Stanach Zjednoczonych, gdzie osoba zgłaszająca upadłość może nadal działać i funkcjonować w obrocie. Skrót ten bardzo często zestawiany jest ze słowem Financing. W takim wypadku dotyczy finansowania wyżej wymienionej sytuacji. W polskim prawie na podobnych zasadach działa kiedyś tzw. upadłość z możliwością zawarcia układu. W żargonie restrukturyzacyjnym używa się jednak częściej skrótu DIP Financing. W Ameryce takie finansowanie jest o wiele bardziej rozbudowane.

Kim jest dłużnik posiadający DIP?

Dłużnik będący w posiadaniu DIP jest osobą lub firmą, która złożyła wniosek o ochronę przed upadłością, lecz w dalszym ciągu ma majątek do którego wierzyciele mają roszczenia prawne. Może on nadal prowadzić swoją firmę wykorzystując te aktywa, lecz musi uzyskać najpierw zgodę sądu na działania, które mogą wykraczać poza zakres jego działalności biznesowej. Warto dodać, że osoba taka musi też prowadzić szczegółową dokumentację finansową, ubezpieczać swoje nieruchomości i składać wymagane deklaracje podatkowe.

dip