Konsekwencje upadłości konsumenckiej – prognozy i rozwiązania

Konsekwencje upadłości konsumenckiej to temat jednego z wpisów blogowych na stronie kancelarii Tatara. punktem wyjścia dla omawianych rozważeń jest rosnąca liczba postępować o takim charakterze. Bierze się ona między innymi z postępującej liberalizacji przepisów prawnych, regulujących kwestie upadłości konsumenckiej. Jest to – w opinii prawników z kancelarii Tatara – problem, który z czasem przybierze na sile.

Konsekwencje upadłości konsumenckiej – przewidywania

Konsekwencje upadłości konsumenckiej będą straszne, chyba że się podejmie określone działaniaKonsekwencje upadłości konsumenckiej będą oczywiście negatywnie rzutowały tak na naszą gospodarkę, jak i wydolność systemu prawnego. Postępowania te rozstrzygane są bowiem przez te same sądy, które zajmują się procesami upadłościowymi przedsiębiorstw. Zajmują się one także sprawami dotyczącymi restrukturyzacji. Rosnąca liczba procesów dotyczących osób prywatnych może w krótkim czasie sparaliżować pracę tych sądów, które, z uwagi na swoją specjalizację, nie są bardzo liczne.

Proponowane rozwiązania

Pewnym rozwiązaniem na przyszłość, jakie proponują eksperci z kancelarii Tatara, może być przeniesienie kompetencji do rozstrzygania tego typu spraw w przypadku osób prywatnych na odpowiednie wydziały sądów cywilnych. W ten sposób konsekwencje upadłości konsumenckiej okażą się dużo mniej dotkliwe dla porządku prawnego.