Obsługa prawna restrukturyzacji – jak przebiega ten proces?

Kancelaria Tatara to eksperci z zakresu obsługi prawnej restrukturyzacji. Ten skomplikowany proces wymaga perfekcyjnego przygotowania, aby przebiegł sprawnie i bezkonfliktowo, oraz aby nie generował problemów w przyszłości. Przygotowanie to obejmuje szereg czynności prawnych, które muszą być wykonane w logicznej i spójnej kolejności. Im większe przedsiębiorstwo czy instytucja ma być restrukturyzowane, tym bardziej skomplikowane – również w kwestii prawnej – jest to zadanie. Obsługą prawną restrukturyzacji będą zainteresowani przede wszystkim członkowie zarządu

Obsługa prawna restrukturyzacji – co oferuje Tatara?

Niezależnie jednak, po której stronie procesu się znajdujemy (tzn., czy jesteśmy za sterami zadłużonego podmiotu, czy też jego wierzycielami), mamy możliwość skorzystania z usług wyspecjalizowanej w obsłudze prawnej restrukturyzacji kancelarii Tatara. Przygotuje nam ona plan całego procesu, wykorzystując instrumenty prawa nie tylko restrukturyzacyjnego, lecz także i upadłościowego, aby mieć szerszy pogląd i większe możliwości decyzyjne. Usługa ta może obejmować zarówno poszczególnych przedsiębiorców, jak i całe grupy kapitałowe.

Obsługa prawna kancelarii – podstawowe usługi

Kancelaria jest w stanie przeprowadzić diagnozę stanu naszej (bądź nie naszej) niewypłacalności, określając, jakie generuje ten stan ryzyko i ewentualne obowiązki prawne. Ta usługa jest kierowana szczególnie pod adresem osób, które należały do zarządu firmy przechodzącej restrukturyzację lub w stan upadłości. Kolejną usługą, oferowaną przez kancelarię Tatara w ramach obsługi prawnej restrukturyzacji, jest ewentualne preparowanie wniosków o ogłoszenie upadłości oraz reprezentacja przed sądem w trakcie procesu związanego z rozpatrzeniem takiego wniosku. Możliwość reprezentowania przed sądem upadłościowym dotyczy również wierzycieli.

To tylko część oferty, jaką proponuje kancelaria Tatara w ramach usługi, którą stanowi obsługa prawna restrukturyzacji.