Odpowiedzialność prokurenta – wszystko co warto wiedzieć na ten temat

Ustawa z dnia 15.05.2015 roku zmieniła procedurę upadłościową oraz sposób wprowadzenia nowych trybów w zakresie postępowań restrukturyzacyjnych. Ustawodawca zmienił też odpowiedzialność prokurenta. W dzisiejszym artykule przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat. Miłego czytania!

Jak zmieniła się odpowiedzialność prokurenta?

Zmiana, o której wspominamy na wstępie sprawiła, że od roku 2016 prokurent ponosi odpowiedzialność cywilną, jeśli nie złoży wniosku o ogłoszenie upadłości, na równi z członkami zarządu i osobami, które również są zobowiązane do tego. Niesie ona za sobą doniosłość praktyczną i teoretyczną, ponieważ może przyjąć kierunek, który obciążąć będzie prokurentów. Przypominamy bowiem, że do 2015 roku prokurenci nie byli zobowiązywani do tego, by zgłaszać wniosek o ogłoszenie upadłości oraz nie ponosili z tego tytułu żadnej odpowiedzialności cywilnoprawnej. Jak widać, zmiana ta sprawiła że odpowiedzialność prokurenta może być teraz zdecydowanie większa.

Podsumowanie

Po zebraniu wszystkich informacji na temat wyżej wymienionej nowelizacji ustawy wynika, że nie pozwala ona na jednoznaczne stwierdzenie czy odpowiedzialność prokurenta za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości od roku 2016 tak naprawdę będzie egzekwowana. Nowelizacja wydaje się być umocnieniem wykłądni art.20 ust. 2 pkt 2 i art. 21 ust 2 PU, wedle której prokurent nie jest uprawniony do tego typu działań. Opisywane zmiany mogą więc powodować dezaktualizację w obrębie zachować i obowiązków prokurentów.

odpowiedzialność prokurenta