Pre pack – procedura przygotowanej likwidacji

W polskim prawie stosunkowo od niedawna funkcjonuje możliwość przeprowadzenia przygotowanej likwidacji, tzw. pre pack. Ogromna różnica w porównaniu z dotychczasowym rozwiązaniem pozwala na zaoszczędzenie sporej ilości czasu, a więc w praktyce na szybsze spieniężenie majątku dłużnika. W przeciwieństwie do standardowego trybu postępowania upadłościowego nie wymaga przeprowadzania przetargu. Korzyścią jest tutaj nieprzerwane działanie zadłużonego biznesu.

Pre pack. Na czym polega?

pre pack daje szerokie możlowościZastosowanie procedury pre pack umożliwia zachowanie wszystkich dobrodziejstw, jakie niesie ze sobą sprzedaż egzekucyjna. Można za jej pomocą spłacić roszczenia wierzycieli, jeżeli znajdzie się inwestor chcący wyłożyć pieniądze na nierentowną jak dotąd firmę. W efekcie otrzymuje on prawo własności do podmiotu pozbawionego obciążeń o charakterze finansowym czy prawnym. Z tego powodu coraz chętniej sięga się po to narzędzie. Jest szczególnie często wykorzystywane w wielkim biznesie, a także w przypadku świeżych rozwiązań biznesowych, tzw. start-upów. Ich cechą szczególną jest ogromna innowacyjność, a co za tym idzie – brak sprawdzonych wzorców. W efekcie spora część tego typu inicjatyw upada.

Jak wykorzystać pre pack?

W istocie powodem upadku często okazuje się zbyt mały nakład pieniężny u zarania projektu. Odpowiednie dofinansowanie lub bardziej obrotny manager potrafi wyprowadzić taką firmą na prostą i osiągnąć rentowność. Zmiana jednak struktury własności w przypadku zadłużenia wymaga jednak odpowiednich regulacji, aby odpowiednio zabezpieczyć interesy wierzycieli. Tutaj właśnie swoją siłę okazuje pre pack, który pozwala odsprzedać firmę konkretnemu inwestorowi w na tyle krótkim czasie, aby nie zaburzyło to rozwoju biznesu.