Polowanie na ptaki

Polowanie na ptaki jest formą rekreacji, w której osoby uprawiające tę dyscyplinę poszukują i strzelają do ptaków w celach sportowych lub jako formę rozrywki. W wielu krajach polowanie na ptaki jest dozwolone za zgodą władz i po spełnieniu określonych warunków, takich jak posiadanie odpowiedniego pozwolenia lub przynależność do odpowiedniej organizacji zajmującej się polowaniem.

Polowanie na ptaki – regulacje prawne

Jednak tego typu polowanie jest również przedmiotem kontrowersji ze względu na możliwe negatywne skutki dla środowiska i populacji ptaków. Z tego też powodu polowanie na ptaki objęte jest prawem łowieckim, a do gatunków ptaków, na które można polować należy zaledwie 13 z nich, co pozwala zapobiec nadmiernemu odstrzałowi zwierząt. Do grona tych gatunków możemy zaliczyć między innymi bażanty, kuropatwy, kilka rodzajów kuropatw, takich jak kuropatwa gęgawa i zbożowa, a także czernice.

polowanie na ptaki

Jakie rodzaje polowań są stosowane?

W przypadku tego typu polowań możemy wyróżnić jego trzy rodzaje, do których wliczają się polowanie na ptaki indywidualne, zbiorowe oraz z psem. Z najczęściej stosowanych metod możemy z pewnością wyróżnić podchód, polowanie na deptaka oraz zasiadkę. Z racji faktu, iż ptaki są dość płochliwe, a także, iż trzeba na nie polować w locie, jednym z ważniejszych akcesoriów może okazać się lornetka. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, koniecznie odwiedź stronę Knieja.