Kurs ECDL – czym jest europejskie prawo jazdy na komputer?

Kurs ECDL to szkolenie, które umożliwia zdobycie europejskiego prawa jazdy na komputer. Tak, to nie jest żart. Nie jest to te wymysł biurokratów z Brukseli, ale honorowany w 146 krajach dokument, który poświadcza umiejętności w zakresie obsługi komputera i najbardziej przydatnych programów w codziennej pracy biurowej z tym urządzeniem. Wydawać by się mogło, że obecnie każde dziecko z mlekiem matki wysysa umiejętność poruszania się w świecie cyfrowym, ale przecież robienie memów nijak się ma do poprawnego skonfigurowania skrzynki mailowej.

Kurs ECDL – cele i korzyści

Kurs ECDL to szansa dla osób starszych, aby nadrobić braki w edukacji w zakresie pracy z komputerem.Kurs ECDL ma na celu podniesienie i ujednolicenie kwalifikacji w zakresie obsługi komputera i programów informatycznych. Jest formalnym potwierdzeniem posiadanych kompetencji, pozwala uzyskać lepszą pozycję na rynku pracy, dzięki czemu zyskujemy większą liczbę ofert nie tylko z Polski. Z kolei pracodawcy mogą dzięki temu zaoszczędzić na wdrożeniu i przygotowaniu nowych pracowników do pracy.

Podniesienie kwalifikacji społeczeństwa

Komputerowe prawo jazdy to także projekt społeczny. Podniesienie kompetencji informatycznych społeczeństwa dzięki inicjatywom takim, jak kurs ECDL, zwiększamy np. świadomość co do bezpieczeństwa w sieci, usprawniamy wymianę informacji tak na poziomie zawodowym, jak i prywatnym. Pozwala to w bardziej efektowny sposób budować społeczeństwo obywatelskie, które efektywniej korzysta z narzędzi informatycznych.