Pobieranie próbek towarów – Czym się charakteryzuje ta usługa?

Niektóre firmy logistyczne posiadają w ofercie swoich usług pobieranie próbek towarów. Jest to usługa, którą zleca się w celach inspekcyjnych. Za jej pomocą można określić pochodzenie danego produktu, jego zawartość, jakość oraz czy jest w pełni legalny pod względem różnych restrykcji. Usługę wykonuje się poprzez pobieranie próbki oraz przekazanie jej do laboratorium. Inny nieco mniej precyzyjnym sposobem przeprowadzenia próbki jest użycie mobilnych zestawów.

Z jakich metod pobierania próbek towarów najczęściej się korzysta?

Każda metoda pobierania próbek towarów powinna być dostosowana do określonego rodzaju badanego towaru oraz sytuacji. Korzysta się z wielu metod m. in. najpopularniejszą jest metoda losowa, którą wykorzystuje się w przypadku, gdy liczba produktów nie przekracza 1000 sztuk. Po prostu wybiera się losowo kilka elementów z partii i przeprowadza testy na wybranych produktach.

Jak wygląda inspekcja?

Inną przydatną usługą jest inspekcja handlowa towarów handlowych, którą zleca się w przypadku, gdy chcemy wykluczyć z obrotu towary, które nie są zgodne z prawami konsumentów. Nawet jeśli jesteśmy pewni źródła pochodzenia transportowanych produktów warto przeprowadzić taką kontrolę, aby wykluczyć wszelkie nieprawidłowości. Rekomendujemy ze skorzystania z usług DBK Logistics. Jest to firma logistyczna, która oferuje usługi kontroli wyposażenia oraz analizę techniczną pobrania próbek.