Spedycja drogowa – jakie są wady i zalety?

Drogowy transport towarowy odgrywa ogromną rolę w gospodarce światowej, ale czy jest to właściwe rozwiązanie dla Twojej firmy? Spedycja drogowa jest prawdopodobnie najbardziej dostępną i przyjazną dla użytkownika metodą transportu towarów. Jednak w zależności od potrzeb firmy, przed podjęciem ostatecznej decyzji powinno rozważyć się zalety i wady tej metody transportu.

spedycja drogowa zalety

Zalety spedycji drogowej

  • Elastyczność – Spedycja drogowa jest najbardziej elastycznym rozwiązaniem dla transportu towarów. W przeciwieństwie do transportu kolejowego, lotniczego czy morskiego, fracht drogowy może być dostosowany do zmian trasy lub harmonogramu w ostatniej chwili.
  • Dostępność – W przypadku spedycji drogowej możliwy jest niemal nieograniczony dostęp – tak długo, jak pojazd może dojechać do miejsca przeznaczenia, towary mogą być dostarczane. Transport drogowy nie jest ograniczony portami, szlakami kolejowymi ani rozkładami lotów, co oznacza, że wiele firm może dostarczać towary bezpośrednio do użytkownika docelowego.
spedycja drogowa wady

Wady spedycji drogowej

  • Czas to pieniądz – W przypadku transportu towarów na duże odległości lub nawet za granicę, transport drogowy może (w zależności od trasy) zająć więcej czasu niż transport kolejowy lub lotniczy.
  • Bezpieczeństwo – Jeśli przewozisz wartościowe towary, spedycja drogowa może nie być najbezpieczniejszą opcją. Jeśli posiadasz towary, które znajdują się na wysokiej pozycji na liście wartościowych przedmiotów, kierowcy i pojazdy będą narażeni na niebezpieczeństwo.

Spedycja drogowa jest bardzo korzystnym rozwiązaniem do przewozu określonych towarów. Przed ostatecznym wyborem, rozważ wszystkie za i przeciw.