Transport ADR – jakie są wymagania?

Firma Stando specjalizuje się w przewozie płynnej żywności, ale nieustannie pracujemy nad poszerzeniem naszej działalności. Od początku istnienia firmy nie tylko staramy się pozyskiwać coraz to nowych klientów, lecz także uzyskać wymagane przez prawo pozwolenia i certyfikaty. Możemy się poszczycić między innymi zezwoleniem na transport ADR, dzięki któremu możemy zaoferować usługi przewozu niektórych niebezpiecznych substancji.

Transport ADR to jedna z usług oferowanych przez firmę StandoTransport ADR – co to oznacza

W ramach certyfikatu na transport ADR możemy przewozić ciecze i ciała stałe, które mogą być potencjalnie niebezpieczne. Zdobycie certyfikatu poprzedzone jest wieloma wymaganiami narzuconymi przez umowy międzynarodowe. Nasi kierowcy co dwa lata aktualizują posiadane uprawnienia w tym zakresie, dzięki czemu możemy zagwarantować, że jesteśmy stale na bieżąco z obowiązującymi przepisami. Na tej podstawie prawidłowo oznaczamy samochody przewożące szkodliwe substancje oraz przez szereg praktyk i zabezpieczeń minimalizujemy ryzyko wypadków i katastrof.

Szczegóły usługi

Konwencja regulująca transport ADR wyszczególnia między innymi materiały i przedmioty wybuchowe, trujące, zakaźne, promieniotwórcze, samozapalne czy wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne. Nasza firma spełnia warunki wymagane do transportu substancji z każdej kategorii. Szczegóły realizacji zlecenia są szczegółowo omawiane przy okazji poszczególnych zamówień.