Prędkość a szybkość – jakie są między nimi różnice?

Prędkość a szybkość to pojęcia często używane wymiennie. Jak się jednak okazuje, wcale nie są tożsame i istnieją pomiędzy nimi znaczące różnice. Jakie?

Różnice, czyli prędkość a szybkość w ujęciu fizycznym

Kluczowe w przypadku rozróżnienia tych pojęć jest to, aby znać pojęcie wektora. Wynika to z faktu, że prędkość jest właśnie wielkością wektorową, co oznacza, że ma konkretny kierunek, zwrot oraz wartość. Prędkość a szybkość różnią się więc od siebie, bowiem drugie słowo oznacza zazwyczaj tempo, w którym przebiega pewien proces. Fizycy nie powinni więc stosować tychże pojęć wymiennie.

Jak wygląda to w praktyce?

Aby łatwiej zrozumieć obydwa pojęcia, najlepiej je zobrazować. Jeśli przykładowo mamy rowerzystę, który w ciągu 10 sekund pokonuje drogę 50 m, to jego szybkość to 5 m/s (v = 50m/10s). Natomiast prędkość obrazowana jest w sposób wektorowy, z kierunkiem, zwrotem i wartością. Choć różnica ta wydaje się być subtelna, to jest znacząca i zdecydowanie trzeba mieć ją na uwadze, zwłaszcza podczas lekcji fizyki oraz matematyki.

Prędkość a szybkość to jak widać dwa różniące się między sobą pojęcia i to pomimo tego, że w języku potocznym większość z nas używa ich wymiennie. Warto jednak rozumieć niuanse występujące pomiędzy nimi.