Klasy reakcji na ogień w budynkach

Każda kondygnacja budynkowa posiada określone klasy reakcji na ogień. Na początku warto zaznaczyć na początku, że klasy reakcji na ogień określa i reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Jest to pierwszy element jeśli chodzi o dobór zabezpieczeń w konstrukcjach budynkowych. Każda z klas reakcji na ogień cechuje określone właściwości użytkowe w razie pożaru.

Jaki jest podział budynków ze względu na bezpieczeństwo pożarowe?

Warto na początku napisać, że budynki klasyfikuje się według zagrożenia dla ludzi. Oznacza się je różnymi symbolami. Wyróżniamy:
Symbol WW – oznacza, że budynek jest wysokościowy
Symbol W – to budynek wysoki
Symbol SW – budynek jest średniowysoki
Symbol N – budynek niski,
Symbol ZL I – oznacza, że budynek jest przeznaczony do użyteczności publicznej z wydzielonymi pomieszczeniami, w którym może przebywać więcej niż 50 osób. Najczęściej są to kina, galerie handlowe czy teatry.
Symbol ZL II – budynek dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się m. in. dzieci, chorzy czy osoby niepełnosprawne,
Symbol ZL III – budynki użyteczności publicznej mniejsze takie jak sklepy, banki, apteki.

Jakie są klasy odporności pożarowej?

Wyróżniamy:

A1 – materiał niepalny, najbardziej zaawansowany odporny nawet na temperatury 800 stopni Celsjusza,
A2 – materiał prawie niepalny. W momencie pożaru wydziela niewielkie ilości ciepła,
B – materiał bierze w razie pożaru ograniczony udział,
C – materiał jest palny i bierze udział w pożarze w sposób ograniczony ale zauważalny,
D – materiał w sposób istotny bierze udział w pożarze,
E – materiał bierze udział w pożarze,
F – materiał niesklasyfikowany, którzy bierze bardzo duży udział w pożarze