Prawo w zarządzaniu – co daje?

Prawo w zarządzaniu to jedna ze specjalizacji oferowanych przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Krakowie na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku zarządzanie. Jest to świetny, praktyczny przykład na to efektywne połączenie dwóch dziedzin i praktyczne wykorzystanie wiedzy prawniczej. Wyspecjalizowanie w tej dziedzinie może przynieść wymierne korzyści osobom zarządzającym przedsiębiorstwami. Znajomość prawa podatkowego, gospodarczego, administracyjnego, czy także cywilnego i prawa pracy jest niezbędna, aby dobrze zarządzać firmą.

Prawo w zarządzaniu na każdym szczeblu

prawo w zarządzaniu w praktyceAbsolwenci specjalizacji prawo w zarządzaniu sprawdzą się więc nie tylko jako prezesi firm, spółek i przedsiębiorstw, ale także jako menadżerzy różnego – także wysokiego – szczebla. Są przygotowani do efektywnej pracy, usprawniając i udoskonalając zastane rozwiązania. Są wyposażeni w kompetencje umożliwiające odnalezienie się zarówno w podmiotach biznesowych, jak również jednostkach administracyjnych rządowych, samorządowych i z trzeciego sektora. Poznajesz i myślisz o działaniu, zakresie i roli prawa w społeczeństwie – rozumiesz sposób, w jaki prawo kształtuje i jest kształtowane przez moralność, percepcję publiczną, politykę i wydarzenia na świecie. Badasz społeczny wpływ prawa i rozwijasz swoje akademickie i zawodowe umiejętności w sprzyjającym i intelektualnie satysfakcjonującym środowisku.

Globalne wyzwania stojące przed menedżerami

Studiując prawo w zarządzaniu, zdobywasz umiejętności i wiedzę niezbędną do zarządzania kluczowymi obszarami organizacji. Rozwijasz rozumienie roli i wzajemnych powiązań między zarządzaniem strategicznym, zarządzaniem zasobami ludzkimi i zarządzaniem operacyjnym. Rozumiesz globalne wyzwania stojące przed menedżerami zarówno z perspektywy operacyjnej, jak i strategicznej, a także jesteś wrażliwy na potrzebę włączania etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności biznesu do polityki i praktyki zarządzania.