Czym jest leasing zwrotny?

Leasing zwrotny jest obok kredytu i pożyczki jednym z najbardziej powszechnych sposobów dotowania przedsiębiorstwa. W tej konkretnej formie leasingu przed umową leasingową zawiera się umowę sprzedaży, a leasingobiorca sprzedaje mienie leasingodawcy.

Leasing zwrotny i jego formy

Leasing zwrotny może przyjmować dwie formy: leasingu operacyjnego lub finansowego. W przypadku tego pierwszego majątek, którego dotyczy umowa będzie wchodził w skład aktywów po stronie leasingodawcy. Może on wtedy odliczyć amortyzację. Druga forma leasingu – finansowy przypisuje majątek do aktywów leasingobiorcy. Może on wrzucić w koszty uzyskania przychodu koszty odliczonej amortyzacji przedmiotu, którego dotyczy umowa.

Tutaj więcej na ten temat: www.leason.pl/leasing-zwrotny-jak-go-uzyskac-i-co-mozna-finansowac-cz-1

Dla kogo leasing zwrotny?

Podpisywanie umowy leasingu zwrotnegoLeasing zwrotny, jako forma finansowania zewnętrznego przedsiębiorstwa najbardziej opłaca się firmą, które posiadają środki trwałe o dużej wartości. Jeśli takie przedsiębiorstwo nie może, bądź po prostu nie chce pozbyć się takich środków umowa leasingowa oprócz tego, że będzie dla takiej firmy formą dotowania, to dodatkowo umożliwi dalsze korzystanie z środków będących przedmiotem umowy.

Leasing zwrotny jest także świetną formą finansowania dla przedsiębiorstw, których sytuacja finansowa jest ciężka, a które nie chcą zaciągać dodatkowych kredytów. Wiadomo, takie przedsiębiorstwo także chce się rozwijać, ale ograniczenia w budżecie mogą mu to uniemożliwiać.

Nie wszystko złoto co się świeci

Wydaje się, że przedstawiona przez nas forma leasingu jest bez wad. Niestety, jak każda inna forma dotowania zewnętrznego, tak i leasing nie jest bez skazy. Problemem będzie wycena środka trwałego. Ponadto odnosząc się do utraty wartości środka trwałego leasingodawca może naliczyć bardzo duże odsetki za zakup.

Leasing zwrotny – wybierz rozsądnie

Zastanawiasz się nad skorzystaniem z opcji leasingu zwrotnego? Skontaktuj się ze specjalistami z firmy Leason. Dostaniesz fachową pomoc i doradztwo w zakresie pozyskiwania leasingu dostosowanego do sytuacji i możliwości przedsiębiorstwa. Zachęcamy do kontaktu:

Adres: Os. Złotej Jesieni 6/6, 31-826 Kraków
Telefon: +48 508 747 525
E-mail: biuro@leason.pl