Czym jest depozyt notarialny?

Każdy, kto kupował, kiedyś nieruchomość wie, że wiąże się to z ogromnym ryzykiem, które wynika bezpośrednio z obowiązku zapłaty dużej sumy pieniędzy. Zabezpieczeniem dla osób, które decydują się na tak duży zakup, dobrą formą ochrony jest depozyt notarialny.

depozyt notarialny

Na czym polega depozyt notarialny?


Z perspektywy prawnej depozyt notarialny uregulowany jest przez ustawę o notariacie z dnia 14 lutego 1991 r. Zgodnie z art. 108 poprzednio wspomnianej ustawy notariusz w ramach dokonywania transakcji w kancelarii notarialnej ma prawo do przyjęcia na przechowywanie pieniądze, aby następnie może przekazać je konkretnej osobie. W celu złożenia depozytu notarialnego wymagane jest sporządzenie protokołu podczas podpisywania umowy przedwstępnej. Wymagane jest, aby na sporządzonym protokole była data oraz zadeklarowana kwota, która zostanie wpłacona i zaksięgowana na rachunku notariusza. Ponadto w protokole powinny się znaleźć opisane warunki, które będą musiały zostać spełnione, aby środki mogły zostać przelane.

depozyt notarialny

Jakie są zalety depozytu notarialnego?

Zacznijmy od korzyści dla inwestora, zazwyczaj tak duży zakup wiąże się ze wzięciem wysokiego kredytu lub wydania oszczędności całego życia. Decydując się na depozyt notarialny, inwestor ma pewność, że nie zostanie oszukany i zakupiona nieruchomość, trafi do kupującego. Dzieje się tak, ponieważ depozyt notarialny podlega zwrotowi jeśli nie zostaną spełnione warunki umowy. Depozyt notarialny to także korzyść dla sprzedającego, ponieważ ma pewność, że otrzyma ustaloną kwotę. Jest to jeszcze mało popularna forma ochrony w Polsce, aczkolwiek zdobywa coraz to więcej zwolenników.