Przewóz oleju – obowiązujące wymogi

Przewóz oleju i paliw to jedna z najbardziej delikatnych dziedzin transportu. Paliwa bowiem są zaliczane do ładunków niespożywczych, a na dodatek masowych ciekłych. W kategorii paliwa będą traktowane takie produkty jak: ropa naftowa, oleje opałowe, benzyna, gaz ziemny i inne chemikalia. Niebezpieczeństwo przewozu takich produktów jest związane przede wszystkim z tym, że pary paliw w połączeniu z powietrzem tworzą łatwopalne mieszaniny a dodatkowo szkodzą organizmom żywym.

Przewóz oleju i paliw – zasady

Paliwa to towary niebezpieczne i w związku z tym zostały opracowane specjalne zasady dotyczące ich transportu.Przewóz oleju - napełnianie cysterny

  1. Należy pamiętać, że do załadunku paliwa używa się pompy ciśnieniowej.
  2. Przed każdym załadunkiem powinno przeprowadzać się inspekcje stanu technicznego pojazdu i cysterny.
  3. Przy ładunku paliwa należy pamiętać o zachowaniu wolnej przestrzeni na wypadek zmiany temperatury i rozszerzania ładunku podczas transportu.

Przewóz oleju, gazu czy benzyny najczęściej odbywa się drogą morską. Przeładunki i załadunki odbywają się z wykorzystaniem systemu rurociągów i urządzeń pompujących. Do takiego transportu wykorzystuje się tak zwane ropowce oraz produktowce. Podczas całej trasy regularnie bada się temperaturę przewożonych paliw oraz sprawdza się szczelność kadłuba.

Przewóz oleju w transporcie samochodowym

W transporcie samochodowym do przewozu oleju i paliw wykorzystuje się cysterny, które muszą spełniać szereg wymagań konstrukcyjnych oraz wytrzymałościowych, o których decyduje umowa ADR. Kierowca, który przewozi paliwo musi posiadać wszystkie wymagane świadectwa, zezwolenia i dokumenty przewozowe. Sama cysterna musi być odpowiednio oznakowana i musi mieć wykonane ważne badania. Każda cysterna dodatkowo musi być wyposażona w dwie gaśnice proszkowe. Oczywiście każdy sprzęt musi być w dobrym stanie technicznym, nie mieć śladów paliwa na zewnętrznej stronie oraz posiadać ważny termin badania.

Stando – transport cysternami

Firma Stando zajmuje się organizacją transportu artykułów spożywczych, paliw, oleju na terenie kraju i za granicą. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą firmy:

Adres: ul. Legionów 90/100, 42-200 Częstochowa
Telefon: +48 34 361 63 98
E-mail: biuro@stando.com.pl
stando.com.pl/przewoz-oleju/