PEP – co zmienia ustawa?

PEP to osoby fizyczne zajmujące eksponowane stanowiska polityczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne nie tylko w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej. Ustawa AML dookreśla, że są to np: szefowie państw i rządów, ministrowie i wiceministrowie, sekretarze i podsekretarze stanu (np. minister, prezydent itp.). Posłowie i senatorowie, sędziowie, Prezes i Członkowie Zarządu Narodowego Banku Polskiego, dyrektorzy oraz członkowie organów administracyjnych czyli spółek z udziałem Skarbu Państwa. I wiele więcej, pełną listę PEP znajdziesz na stronie IAML!

Co się zmieniło w ustawie o PEP?

Zmieniło się to, że teraz oprócz Politically Exposed Persons, pod szczególnym nadzorem znajdują się bliscy współpracownicy osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne. I tak bliscy współpracownicy osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne to np. współpracownicy Politically Exposed Persons, które mają bliskie stosunki z uwagi na prowadzoną działalność.

Członek rodziny czyli kto?

Dodatkowo ustawa z 2018 roku dookreśla również, kim są członkowie rodziny PEP. I są nimi małżonkowie i partnerzy PEP-ów. Dziecko i jego małżonek, jak również rodzice.

pieniądze i uścisk dłoni

Wobec wyżej wymienionych osób muszą być stosowane wzmożone środki zapewniające bezpieczeństwo finansowe. W skład takich poczynań wchodzi m.in: sprawdzenie jakie są źródła ich majątku, wzmożone sprawdzenie stosunków gospodarczych, które następują z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, uzyskiwanie akceptacji kadry kierowniczej wyższego szczebla na relacje gospodarcze z Politically Exposed Persons i wiele więcej!