Sumimoto RJ-45 – moduł światłowodowy

Planujesz montaż sieci światłowodowej? Moduł Sumimoto RJ-45 może okazać się niezbędnym elementem. Przypominamy, że światłowód to przezroczysta zamknięta struktura, składająca się z włókna szklanego oraz jest ona wykorzystywana do propagacji światła jako nośnika informacji.

Sumimoto RJ-45 – w pełni sprawna sieć światłowodowa

W sieci światłowodowej medium transmisyjne stanowi włókno światłowodowe o bardzo niewielkiej średnicy. Do jej zalet należą zasięg  oraz pasmo transmisji większe niż dla innych transmisyjnych mediów. Pierwszy na świecie światłowód telekomunikacyjny został zaprojektowany w 1977 roku. Łączył on dwie komórki telefoniczne w Turynie, we Włoszech oraz miał 9 kilometrów. Pierwszy polski kabel światłowodowy został stworzony w 1978 roku w Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie, mieszczącym się w Lublinie. Największa polska sieć wykorzystująca tę technikę należy do firmy Orange. Jej długośc to ponad 100 tysięcy kilometrów oraz została ona uruchomiona na początku 2017 roku. Wszystkim osobom zainteresowanym tematem światłowodów polecamy zapoznać się z modułem Sumimoto RJ-45.

Sumimoto RJ-45 - moduł światłowodowy

Światłowód – czy wiesz o nim wszystko?

Światłowód zamiast prądu elektrycznego do transmisji danych wykorzystuje fale świetlną, która jest modulowana i której źródłem najczęściej są dioda ledowa lub laser półprzewodnikowy. Transmisja danych w sieci światłowodowej może wynosić nawet 3Tb na sekundę. Warto dodać, że przepływ danych jest bezpieczny w tym połączeniu. Montując sieć światłowodową prawdopodobnie będziesz musiał wyposażyć się w moduł Sumimoto RJ-45. Ważnym faktem jest to, że światłowody nie emitują zewnętrznego pola, które jest elektromagnetyczne.