Cysterny – jak przewozić płynną żywność w hurtowych ilościach?

Cysterny to zbiornik służący do magazynowania cieczy i gazów. W kontekście firm transportowych oznacza z kolei specjalny rodzaj naczep, które zamiast paki mają właśnie zamontowany tego typu zbiornik. Najczęściej są na stałe przymocowane do danego pojazdu oraz posiadają specjalistyczne oporządzenie, które służy do rozładunku, załadunku oraz zapewnieniu bezpieczeństwa przewożonej substancji. Z uwagi na dość dużą różnorodność materiałów, które zwykle są przewożone tego typu pojazdami istnieje ogromna specyfikacja naczep cysternowych.

Cysterny do przewozu paliw i substancji niebezpiecznych

Nowoczesne cysterny posiadają kształt elipsy. Mogą służyć do przewozu paliw płynnych i ciekłych, chemikaliów przemysłowych oraz spożywczych, płynnej żywności. W przypadku niektórych substancji, które zakwalifikowane zostały jako niebezpieczne, samochód musi posiadać dodatkowo atest ADR. Do substancji takich należą nie tylko silne chemikalia czy toksyczne gazy, ale także alkohol etylowy o stężeniu powyżej 24%. Na naszych drogach najczęściej widujemy jednak pojazdy przewożące paliwo. Jest to olbrzymia gałąź gospodarki, a punkty odbioru takich przesyłek – stacje benzynowe – rozsiane są po całym kraju.

Zbiorniki do przewozu płynnej żywności

W Stando posiadamy rozbudowaną flotę pojazdów. Początki naszej firmy i główna oś działalności do dzisiaj polega jednak na transporcie żywności i pół-produktów spożywczych. Cysterny do przewozu płynnej żywności muszą posiadać odpowiednie dostosowania. Dużo ważniejsza niż w przypadku transportu paliwa jest kwestia utrzymania higieny wewnątrz zbiornika. Istotną kwestią jest także zapewnienie sterylności podczas przeładunku, czyli właściwie przepompowywania. O ile np. zboża da się mechanicznie oczyszczać z zanieczyszczeń za pomocą młynów i wiatraków, w przypadku surowców płynnych jest to zadanie dużo trudniejsze.