Topnienie lodowców

Nauka nie pozostawia żadnych wątpliwości, wzrost temperatury na świecie i przyspieszone topnienie lodowców są naszą winą. Jedynym sposobem złagodzenia skutków naszej działalności jest drastyczne ukrócenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, bo to jest właśnie pra-przyczyna negatywnych zmian klimatu. Jakie konsekwencje niesie zbagatelizowanie tego problemu?

Czym jest topnienie lodowców?

Lodowiec to masa lodu położona na lądzie, powstała z kumulowanych corocznie opadów śniegu i znajdująca się w stałym, zazwyczaj powolnym, ruchu. Płynięcie masy lodowej spowodowane jest siłą grawitacji. Lodowce odgrywają bardzo dużą rolę w stabilizacji klimatu. Wielkie obszary, które są pokryte lodem odpowiedzialne są za wytwarzanie chłodniejszego klimatu. Dodatkowo są też największymi zbiornikami wody słodkiej na świecie. Topnienie lodowców jest naturalnym procesem, natomiast współczesne globalne ocieplenie klimatu przyspiesza i wzmaga ten proces. Skutki takich zmian będą katastrofalne dla całego świata.

topnienie lodowców

Skutki topnienia lodowców

Dlaczego zmiany zachodzące na biegunach będą dotyczyć nas wszystkich? Przede wszystkim topnienie lodowców powoduje wzrost poziomu wód i oceanów, co w konsekwencji doprowadzi do jeszcze szybszego ocieplania się klimatu. Ponadto nie możemy zapomnieć o tym, że spowoduje to zalanie terenów, na których do tej pory mieszkali ludzie. W konsekwencji tych wydarzeń rzesza osób będzie migrowała w inne rejony ziemi, aby uciec przed katastrofą. Migrować będą nie tylko ludzie, ale i zwierzęta, dla których Arktyka była domem, tłocząc się na coraz mniejszym obszarze skutym lodem. Gdy w końcu lodu będzie już niewystarczająco wyginą. Jeśli lodowce stopnieją całkowicie, zabraknie też wody pitnej. Topniejące lodowce wpływają już obecnie na wielkość i częstotliwość występowania sztormów.