Finanse w korporacjach międzynarodowych – praca po studiach

Finanse w korporacjach międzynarodowych to specjalność na kierunku finanse i rachunkowość, prowadzonym przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Biznesu. Specjalność wystartowała w roku akademickim 2018/2019 i cieszy się dobrymi opiniami wśród studentów. Choć z oczywistych powodów nie możemy jeszcze mówić o wynikach w dziedzinie pracy po studiach dla absolwentów tego kierunku, to jednak w oparciu o realizowane praktyki i projekty można wnosić, że program został dobrze skonstruowany.

Finanse w korporacjach międzynarodowych daje szanse na nawiązanie kontaktów biznesowychFinanse w korporacjach międzynarodowych – kompetencje absolwenta

Absolwent specjalności Finanse w korporacjach międzynarodowych będzie wdrożony do zarządzania procesowego w obszarze dotyczącym rachunkowości oraz finansów. Dzięki temu będzie zdolny do usprawniania całokształtu procesu biznesowego w placówkach i podmiotach, zajmujących się realizacją rozmaitych usług w sektorze B2B, czy też B2C. Będzie radził sobie z identyfikacją przepływów finansowych w skali międzynarodowej, będzie potrafił oceniać i analizować ryzyko związane z podejmowaniem decyzji biznesowych w oparciu o dane finansowe.

Perspektywy pracy po studiach

Co istotne, już na poziomie studiów absolwent specjalności Finanse w korporacjach międzynarodowych nabędzie doświadczenia zawodowe dzięki systemowi praktyk. Dzięki temu zyska znajomość środowiska biznesowego, sprawdzi znajomość języka angielskiego w praktyce, dzięki temu będzie doskonałym kandydatem na wiele prestiżowych stanowisk.