Discharge – słowniczek żargonu prawa restrukturyzacyjnego

Wraz z postępem globalizacji, a także postępującym za nią rozwojem poziomu organizacji spółek kapitałowych i struktur biznesowych, komplikują się także przepisy prawne, regulujące tę sferę gospodarki. Aby przedsiębiorcy i inwestorzy potrafili się odnaleźć w gąszczu prawniczych niuansów i paragrafów, pracownicy kancelarii Tatara prowadzą na swojej stronie internetowej słowniczek, w którym regularnie wyjaśniają kolejne pojęcia, na przykład: discharge.

Discharge – konteksty, pochodzenie, znaczenie.

Dosłownie tłumaczone byłoby jako rozładowanie lub wyładowanie się. W kontekście prawa restrukturyzacyjnego stosuje się je jednak mówiąc o umorzeniu pewnych zobowiązań. Do takiego stanu dojść może właśnie w ramach prowadzonej restrukturyzacji kapitałowej danej spółki. Ewentualnie, podczas przeprowadzania procesu upadłościowego sąd może określić, że pewne zobowiązania są niemożliwe do zrealizowania i je umorzy. Termin discharge ten jest raczej żargonowy, nie znajdziemy jego jednoznacznej definicji w żadnych przepisach ani innych aktach normatywnych.

Analogia do zwolnień warunkowych

Discharge może być ustanowiony także warunkowo. Może to wynikać z zasądzonego planu spłaty zobowiązań, z których prawidłowe i terminowe wykonanie może działać jak wcześniejsze zwolnienie z wyroku za dobre sprawowanie się. Termin ten stosowany bywa także w umowach i negocjacjach pomiędzy samymi przedsiębiorstwami.