Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości – Co to jest?

Jak możemy zauważyć Internet z każdym rokiem się rozwija. Można śmiało powiedzieć, że Internet stał się popularniejszy niż telewizja szczególnie wśród młodszych ludzi. Niestety wraz z rozwojem Internetu cyberprzestępczość również jest na coraz wyższym poziomie. Z dniem 12 stycznia 2022 roku weszła w życie ustawa związana z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jest to nowa jednostka organizacyjna policji, która będzie odpowiedzialna za identyfikowanie, zapobieganie oraz zwalczenie cyberprzestępczości.

Jakie obowiązki zadania będzie pełnić centralne biuro zwalczania cyberprzestępczości?

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości to jednostka która za zadania ma:
Wspieranie innych jednostek organizacyjnych Policji w zapobieganiu, zwalczaniu i rozpoznawaniu przestępstw. Jaki i również wykrywanie i ściganie sprawców cyberprzestępstw. CBZC rozpoznaje, i zwalcza przestępstwa popełnione przy użyciu systemów teleinformatycznych, informatycznych.

Jakie nastały zmiany w ustawie AML związane z CBZC?

Do głównych zmian ustawy z punktu widzenia AML można zaliczyć:

  1. Prokuratorowi zostały przyznane uprawnienia do przedłużenia czasu wstrzymywania transakcji lub blokady rachunku na określony czas, który nie będzie dłuższy niż 6 miesięcy.
  2. Powiększył się katalog uprawnionych podmiotów do wnioskowanie o udostepnienie informacji o komendanta Centralnego biura zwalczania przestępczości.