Transport ADR — dlaczego ma tak duże znaczenie dla przemysłu


Wokół transportu ADR narosło wiele mitów i stereotypów. Sama nazwa Transportu towarów niebezpiecznych budzi grozę i wiele kontrowersji.

Co to jest Transport ADR

Transport ADR jest to transport towarów niebezpiecznych.
Transport towarów niebezpiecznych obwarowany jest szeregiem przepisów, które określają szczegółowo jak należy obchodzić się z przewożonymi materiałami. Wszystko to ma na celu zminimalizować ryzyko związane z zanieczyszczeniem środowiska.

Transport ADR

Materiały ADR zostały w odpowiedni sposób sklasyfikowane i oznaczone, aby osoby odpowiedzialne za awarie związane z transportem ADR były w stanie szybko i w odpowiedni sposób reagować. W takim przypadku potrzebne są precyzyjne informacje określone dzięki specjalnym oznaczeniom. Szczegółowe informacje określające są zawarte w międzynarodowej ustawie z 1957 r.

Zasady Transportu ADR

Transport ADR może się odbywać wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowanych kierowców. Muszą oni odbyć specjalny certyfikowany kurs i posiadać niezbędne uprawnienia. Materiały ADR mogą być przechowywane wyłącznie w dedykowanych opakowaniach, nie można ich przewozić z innymi materiałami w ramach jednego załadunku.

Obecnie łańcuchy dostaw oraz harmonogram dostaw logistycznych wymuszają konieczność częstego transportu ADR. Dużą rolę odgrywa tutaj transport ADR w określony i bezpieczny sposób.

Przewóz materiałów niebezpiecznych jest konieczny w celu zapewnienia ciągłości produkcji. Materiały toksyczne są wykorzystywane w zaawansowanych procesach technologicznych, dlatego ich terminowe dostarczenie oraz odpowiednie przechowywanie jest szczególnie ważne.