Rejestracja czasu pracy – kultowe rozwiązanie dla pracodawcy?

Pracodawca i pracownik to dwie strony, które zobowiązują się umową do przestrzegania pewnych zasad. Pracodawca wynagradza pracownika za wykonywane usługi. By obie strony były zadowolone ustala się pewne zobowiązania jak na przykład czas pracy, zakres działań czy wysokość wypłaty. Często jednak spotykamy się z sytuacjami, kiedy musimy dopasować ilość godzin pracy w tygodniu, długość urlopu. Z pomocą przyjdzie wtedy system rejestracji czasu pracy oparty na nowoczesnej technologii.

Jak idealnie dopasować czas pracy dla pracowników?

Systemy rejestracji czasu pracySpraw urlopów, zwolnień czy wyjść służbowych i prywatnych z pracy powodują, że idealne dopasowanie czasu spędzanego w pracy staje się nie lada wyzwaniem. Jeżeli firma jest mała, zadanie jest prostsze, jednak jeśli musimy dopasować grafik dla kilkuset osób zadanie to staje się bardziej skomplikowane. Kiedyś stosowało się tradycyjne metody zarówno rejestrowania obecnego czasu pracy jak i rezerwowana urlopów i wyjść, teraz jednak dzięki technologii komputerowej staje się to dużo prostsze i łatwiejsze do wykonania, ale także zarządzania.

Nowoczesna rejestracja czasu pracy – kultowe rozwiązanie dla pracodawcy?

Karty plastikowe w rejestracji czasu pracyOprogramowania, które istnieją na rynku za pomocą prostego mechanizmu sprawiają, że dzięki np. połączeniu kart plastikowych i czytników do nich jak i oprogramowania, które je zespala pracodawca ma wgląd do przepracowanych godzin swoich pracowników.
Jest to rozwiązanie proste, które nie wymaga skomplikowanych procedur. Sprawdza się ono idealnie w małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach czy korporacjach. Polega ono przede wszystkim na tym, że pracownicy otrzymują kartę, którą np. przykładają do czytnika wchodząc i wychodząc z budynku. Rejestracja czasu pracy może odbywać się także poprzez zalogowanie się do komputera, wyłączenie go automatycznie jest znakiem, że pracownik opuścił swoje stanowisko.