Nowelizacja ustawy AML w sprawie dyrektywy V AML

Zastanawiasz się jakie zmiany nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy zostały dokonane? Zachęcamy do przeczytania naszego artykułu, w którym poznają Państwo wszystkie odpowiedzi na nurtujące pytania. Jak wiadomo 30 kwietnia 2021 roku została ogłoszona zmiana w sprawie nowelizacji ustawy AML, która wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu.

Jakie konkretnie zmiany nowelizacji ustawy AML zostały wprowadzone?

Nowelizacja ustawy AML dotycząca Dyrektywy V AML przyniosła wiele zmian m. in.:

  • Zmiana w sprawie beneficjenta rzeczywistego, która w gruncie rzeczy polega na rozszerzeniu katalogu osób uznawanych za beneficjenta rzeczywistego.
  • Dodanie nowych kategorii dla działalności reglamentowanej, dotyczy to spółek lub trustów, które opisuje art. 2 ust. 1 pkt 16 oraz działalność w zakresie walut wirtualnych opisana w art. 2 ust. 1 pkt 12.
  • Zmiana w nakładaniu kar administracyjnych, została wprowadzona taka możliwość w przypadku nieokreślenia osoby zarządzającej , która jest odpowiedzialna za obowiązki, które określone są w ustawie lub niedostosowania się do zaleceń pokontrolnych.

Dodatkowe informacje dotyczące dodatkowych kar i obowiązków nałożonych na beneficjentów w kwestiach związanych z CRBR

Zostały wprowadzone zmiany o obowiązku dostarczania podmiotom związanych z CRBR informacji i dokumentów przez beneficjentów. Dodatkowo została uwzględniona kara w wysokości 50.000 zł za niedopełnienie założonych obowiązków w tej sprawie przez beneficjentów.