Cash sweep definicja – kiedy mówimy o mechanizmach szybkiej spłaty?

Regulacje prawne związane z procesami restrukturyzacyjnymi, upadłościowymi i spłatą zadłużeń są bardzo precyzyjne. Szczególnie na poziomie dotyczącym dużych korporacji i wielkich firm, których struktura jest skomplikowana, tego typu prawo musi być szczególnie mocno doprecyzowane. Chodzi o to, by uszczelnić wszelkie luki, pozwalające naginać system do własnych interesów, kosztem np. państwa czy podatników. Jednocześnie nie mogą tworzyć zbyt ciasnego gorsetu, który krępowałby przedsiębiorczość. Wśród takiego systemu powstaje wiele żargonowych określeń, które wyjaśniają dla nas specjaliści z kancelarii Tatara. Dziś dowiemy się o cash sweep definicja.

Cash sweep definicja – co oznacza ten termin?

W normalnym procesie restrukturyzacyjnym, związanym z likwidacją zadłużenia, normalną procedurą jest określenie realnych od spłacenia należności i wyznaczenie terminu płatności kolejnych transzy. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby strony, tj. dłużnik i wierzyciel, zawarły we własnym zakresie porozumienie, na mocy którego dopuszczono by mechanizm szybszej spłaty, w zależności od ewentualnej poprawy kondycji finansowej dłużnika. Taka jest terminu cash sweep definicja, którą równocześnie możemy przetłumaczyć dosłownie jako przesunięcie gotówki, a bardziej precyzyjnie jako wykorzystanie wolnych środków.

Praktyczne zastosowanie pojęcia

Co ciekawe cash sweep definicja stosowane jest nawet przez sądy podczas rozpraw, o ile strony mają chęć i możliwość zawrzeć ugodę. Wówczas nie powinno nas dziwić pojawienie się tego określenia w aktach sprawy czy nawet orzeczeniu końcowym. Może tam być mowa o mechanizmie cash sweep, albo innym wykorzystaniu tego terminu. Żargonowo posługują się nim także przedstawiciele profesji nieprawniczych, o dziwo w tym samym znaczeniu.