Pre-pack – na czym polega ten rodzaj likwidacji?

Pre-pack, czyli inaczej przygotowana likwidacja, to rozwiązanie prawne, które stanowi przedmiot zainteresowania polskich przedsiębiorców od 1 stycznia 2016 roku, od kiedy nowa ustawa Prawo restrukturyzacyjne dopuściła zestaw procedur, które składają się obecnie właśnie na pre-pack.

Jakie możliwości daje nowe prawo i pre-pack?

Przepisy, które weszły w życie wraz z początkiem 2016 roku można ocenić jako znaczącą nowelizację względem wcześniej obowiązujących reguł. Wprowadzono między innymi cztery nowe postępowania ściśle restrukturyzacyjne, a do tego również pre-pack, czyli szczególny tryb postępowania upadłościowego.

pre-pack to naprawdę interesująca opcja

W czym pre-pack jest korzystniejszy dla przedsiębiorcy? Przede wszystkim wydaje się, że inwestor chętny na wykupienie co najmniej jakiejś części majątku upadłego przedsiębiorstwa może zrobić to szybciej.

Jakie są procedury?

Dzieje się to dlatego, że kupujący majątek – którym może być np. zorganizowana część przedsiębiorstwa – jest wskazany we wniosku, który – aby można było skorzystać z pre-packu – musi wpłynąć do sądu wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. W pewnych przypadkach wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży majątku upadającej firmy można złożyć w późniejszym terminie.

Niemniej jednak, wniosek taki zawiera wskazanie potencjalnego inwestora wraz ze zobowiązaniem co do ceny, po jakiej majątek zostanie odsprzedany. Jeśli decyzją sądu zostanie wydane pozwolenie na dokonanie operacji sprzedaży, to w ciągu 30 od dnia wydania orzeczenia musi dojść do transakcji. To względnie niewiele.

do sądu musi wpłynąć odpowiedni wniosek, aby pre-pack był możliwy

Co więcej, pre-pack bywa również uważany za rozwiązanie pozytywne dla wierzycieli przedsiębiorstwa, które złożyło w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Ocenia się, że w przypadku przeprowadzenia postępowania upadłościowego w postaci właśnie przygotowanej likwidacji, roszczeniom wierzycieli zadość staje się nie tylko szybciej, ale rekompensata jest pełniejsza.

Instytucja, jak już zostało wspomniane, funkcjonuje zaledwie od 14 miesięcy, przez co wszystkie jej potencjalne skutki i okoliczności mogły nie wyjść na jaw do tej pory. Niemniej bywa ona właśnie polecaną formą przeprowadzania postępowania upadłościowego. Wskazuje się na jej przewagę nad tradycyjnymi sposobami, m.in. postępowaniem upadłości likwidacyjnej.

Wpis przygotowano na podstawie artykułu znalezionego na blogu Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy.

Przygotowana likwidacja (pre-pack) – rewolucyjna forma restrukturyzacji